Alleen legendes gaan hun eigen weg

De oprichting

Alweer een decennium geleden vormden 4 leden van de A.L.S.V. Quintus het plan om een nieuw dispuut op te richten. Het creëren van iets nieuws in een gevestigde orde van al jarenoude disputen vereiste niet alleen veel lef, maar ook het verzetten van een heleboel werk. Ondanks dat het niet de weg van de minste weerstand was, besloten deze gasten, gedreven door nieuwe ideeën en met een blik op het vereningsleven dat past bij de 21e eeuw, hun eigen weg in te slaan.
Op 7 december 2006 werden zij officieel het Leids Heren Dispuut Via Nostra en sinds die datum hebben zij de weg geplaveid voor inmiddels tientallen gasten die niet alleen het maximale uit hun lidmaatschap bij Quintus willen halen, maar vooral uit hun studentenleven.

De bouw

Elke weg kent vele zijpaden en via die zijpaden zijn er inmiddels al 10 toplichtingen bij gekomen. En hoewel wij allen zeer divers zijn, gaan we nog steeds in vriendschap en harmonie de weg die onze voorgangers voor ons gecreëerd hebben. Maar Via Nostra gaat niet zozeer over het gaan van de weg die je voorgangers aan het leggen waren. Er komt immers een moment dat zij het reünistschap bereiken, een Legende worden en hun eigen weg gaan. Via Nostra gaat vooral over het doorwerken aan die weg, want zonder eigen inzet en creativiteit zou zij doodlopen. Deze schitterende verplichting geeft ieder de kans om zijn eigen ideeën te gebruiken en de weg die alsmaar in aanbouw is van richting te veranderen. Zo blijft Via Nostra een eigentijds dispuut. Een dispuut dat haar leden niet vormt, maar gevormd wórdt door haar leden.

Het huidige pad

Op 7 december 2016 bestond "onze weg" alweer 10 jaar en in die tijd is er een hoop gebeurd. De mannen in zwart en wit zijn een bekend en onmisbaar meubilair geworden in onze Quintus sociëteit. We organiseren feesten, activiteiten, vakanties en manifestaties, leveren bestuursleden, nemen deel aan commissies en staan als een van de grootste disputen in grote getale op de vele dixo's en borrels van Quintus. Onze betrokkenheid bij Quintus klinkt zelfs door tot in het uur dat de zon weer gaat schijnen en wordt enkel overtroffen door onze betrokkenheid voor elkaar.

De toekomst

Naast pluriformiteit, tolerantie en zelfwerkzaamheid, de 3 pijlers waarop Quintus staat, streven naar een tijd waarbij onze leden ‘Mart gaan’ combineren met studie, reizen en een hoop ludiciteit. Op deze manier zorgen we samen voor een onvergetelijke studententijd en voor het sluiten van levenslange vriendschappen. De band van een vriendengroep en de tradities van een dispuut, dát is onze weg. En wij blijven aanleggen. Altijd.

Luuk Couwenberg
XIIe Voorzitter der L.H.D. Via Nostra